Trang chủ » » PEAK

Bookmark and Share

Kính Lúp PEAK 2055-20X, NO.PK2055-20x,PEAK SCALE LUPE 2055-20X, NO.PK2055-20X

 

 

 

Thông số mã hàng

Model No.

Magnification

Effective Aperture (mm)

Size (mm) 

Net weight (gm.)

No.PK1975-7x

7x

18 

36ΦX57

56

No.PK1983-10x

10x

20

46ΦX44

74

No.PK2016-15x

15x

13

35ΦX33

40

No.PK2055-20x

20x

12

35ΦX23

35

No.PK2037-30x

30x

7

30ΦX19

16

Sản phẩm cùng loại :