Trang chủ » » PEAK

Bookmark and Share

Kính hiển vi bỏ túi dạng bút PEAK 25X, NO.2001-25, Pocket microscope PEAK 25x, NO.2001-25

 

 

 

Thông số mã hàng

Model

Magnification

Field of view
mm dia.

Net mm dia.
mm long

2001-15

15X

5.40

12.4 x 126

13g

2001-15 Long

15X

5.40

12.4 x 180

18g

2001-25

25X

3.30

12.4 x 127

12g

2001-50

50X

2.00

12.4 x 127

12g

2001-75

75X

1.09

12.4 x 127

13g

2001-100

100X

0.84

12.4 x 127

16g

Sản phẩm cùng loại :